Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" Oddział Okręgowy w Białymstoku
504 249 576

O nas

Tutaj możesz dowiedzieć się czym się zajmujemy

Czym się zajmujemy

Prowadzimy działalność instruktażową, szkoleniową i lustracyjną na rzecz spółdzielń z nami współpracujących.

Usługi instruktażowe prowadzone są na podstawie dwustronnych umów, gwarantujących usługobiorcom podstawowy zakres pomocy. Zgodnie z zawartymi umowami udzielamy wyjaśnień, porad i informacji na zgłaszane pytania i wątpliwości, przekazujemy bieżąco informacje o zmianach zachodzących w przepisach prawnych oraz informujemy o ukazujących się wykładniach przepisów. Każdy z usługobiorców otrzymuje egzemplarz Biuletynu KZRS.

W ramach działalności instruktażowej organizowane są szkolenia, spotkania i seminaria stosowanie do potrzeb spółdzielni. Działalnością stale doskonaloną jest działalność lustracyjna.

Prowadzimy również archiwum dokumentacji osobowej i płacowej zlikwidowanych spółdzielni.

Centrala

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”

Adres

ul. Kopernika 30
00-950 Warszawa

tel. +48 (022) 826-10-81
fax: +48 (022) 827-16-10

www: www.kzrs.pl

Zarząd

Prezes

Janusz Bogdan Czaplejewicz

Członek Zarządu

Andrzej Anulewicz